FAMA Actueel

Pas verschenen

De Rechte Verhouding

Beschouwingen over recht en vrijmetselarij

 

Dirk Brauckmann, Joris Hagendoorn en Willem Sinninghe Damsté

 

Een boek over regels en rechtspraak in de Orde van Vrijmetselaren, over maçonnieke normen en gewoonten. Een onmisbaar boek voor wie te maken heeft met de afspraken binnen die orde en wil weten welke consequenties zijn verbonden aan het schenden van die afspraken. Ook regelmatigheid en onregelmatigheid, bezien vanuit het masculiene recht, worden belicht.

Het boek is uitermate geschikt voor zittende en toekomstige functionarissen binnen de orde en de loges. Maar het is ook voor geïnteresseerden in de geschiedenis van de maçon-nieke regelgeving een nuttig boek.

 

 

Vanaf nu te koop in onze webwinkel.
Prijs voor adressen binnen Nederland € 14,95 en voor adressen in de overige landen van Europa € 17,40.

Nogmaals onder de aandacht

Een kennismaking met de vrijmetselarij


A.F. Fokker


Dit was in de afgelopen 12 maanden veruit het meest verkochte boek uit ons fonds. Terecht, want dit is een aanrader voor iedereen die wat wil weten over de diverse aspecten die de vrijmetselarij kenmerken. Het is summier en helder, maar bestrijkt de breedte van de vrijmetselarij. Het boekje gaat in op de geschiedenis, symbolen en rituelen, bouwsymboliek en lichtsymboliek, zingeving, broederschap, de rol van de vrouw, bijeenkomsten etc. Het boekje sluit af met verwijzing naar interessante links en literatuur. 

 

 Vanaf nu te koop in onze webwinkel voor:

  • Nederland € 9,45 
  • Overige landen van Europa € 11,90

Er zijn verder geen verzend- en administratiekosten.

Voor logevoorlichters!

Omdat dit boekje een waardevol hulpmiddel kan zijn bij uw werkzaamheden gelden voor deze uitgave staffelprijzen. Bij verzending van 5 exemplaren naar één adres krijgt u meer dan 30% korting!

 

U vindt dit boek in de webwinkel

 

Eerder verscheen

De zin van het Zijn : 12 auteurs in relatie tot de vrijmetselarij

 

 Redactie: Henk Kreuger

 

Twaalf auteurs geven hun visie over de ‘Zin van het Zijn’,
een onderwerp dat vroeg of laat voor ieder van ons speelt.
Dat elk mens daar een eigen visie op heeft blijkt wel uit dit boek.
In de verzamelde artikelen is een bonte mengeling
van invalshoeken en zienswijzen over de zin van het leven
aan het papier toevertrouwd, vaak zeer persoonlijk
en openhartig van aard.

Te koop in onze webwinkel voor:
Nederland € 12,95 ; o
verige landen van Europa € 14,40

Er zijn verder geen verzend- en administratiekosten.