links naar maçonnieke organisaties en informatie over vrijmetselarij

Korte beschrijvingen over en links naar maçonnieke organisaties.

 

Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden

Deze orde is de 'koepelorganisatie' van alle loges in Nederland waarvan uitsluitend mannen lid zijn.

http://www.vrijmetselarij.nl/

 

Cultureel Maçonniek Centrum 'Prins Frederik' (CMC)

Bij het CMC zijn de verzamelingen van de Orde van Vrijmetselaren ondergebracht: een bibliotheek, een archief en een museum.

http://www.vrijmetselarijmuseum.nl/

 

Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij (NGGV)

De 'koepelorganisatie' van een aantal loges in Nederland waarvan zowel vrouwen als mannen lid zijn.

http://www.nggv.nl/

 

Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij "Le Droit Humain", Nederlandse Federatie

De Nederlandse tak van een internationale koepel van loges waarvan zowel vrouwen als mannen lid zijn.

http://www.ledroithumain.nl/

 

Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw

De maconnieke Stichting Ritus en Tempelbouw is een onafhankelijke stichting, die zich inzet de broeders en zusters in de Nederlandse taalregio te informeren, te inspireren en te enthousiasmeren, waarbij de onderlinge verbanden en contacten worden versterkt. De ordes waarvan broeders en zusters deel uit maken, verdienen daarbij onvoorwaardelijk respect voor hun identiteit en karakter.

http://www.ritusentempelbouw.nl/